Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (χώροι μαζικής εστίασης και αναψυχής)
Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται: τα εστιατόρια, καφετέριες, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία (μπουγατσάδικα, λουκουματζίδικα κ.λ.π.) αναψυκτήρια, καφενεία, τροφοδοσία δεξιώσεων, μπαρ). Στα εστιατόρια περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι εστιατορίων, όπως οβελιστήρια, ψαροταβέρνες, πιτσαρίες, συμπεριλαμβάνων αυτά της διάθεσης ετοίμων γευμάτων για κατ’ οίκον κατανάλωση καθώς επίσης και των επιχειρήσεων παροχής δραστηριοτήτων ομαδικής εστίασης σε επιχειρήσεις , σχολεία, παραθεριστικούς οικισμούς, κατασκηνώσεις, δημόσιους οργανισμούς κ.τ.ομ.
Για την χορήγηση ΕΓΚΡΙΣΗΣ της Επιχείρησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές (Ε.Κ.Ε, Κ.Ε.Π, Ο.Τ.Α, Ε.Ο.Τ κ.λ.π) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Επιπρόσθετα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΕΚ 852/2004 για την καταχώρηση και την γνωμάτευση καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία του καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων υποβάλλει στην Υγειονομική Υπηρεσία τα εξής:
– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αποτυπώνει τσεκάροντας όλα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που πρόκειται να ιδρύσει.
– ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ το οποίο ο υπεύθυνος της Επιχείρησης μπορεί να επιλέξει από κατάλογο προτυποιημένων διαγραμμάτων ή να υποβάλει δικό του διάγραμμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που θα υπάρχουν στην υπό ίδρυση επιχείρηση.
Η επιχείρηση μπορεί να αλλάζει τη θέση και το εμβαδόν των τμημάτων ανάλογα με τη ροή των εργασιών με την προϋπόθεση να αποτυπώνεται αυτό σε νέο διάγραμμα ροής το οποίο τηρείται στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.
Γενικά το εμβαδόν δεν αποτελεί λόγο απόρριψης παρά μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι εμφανώς μεγαλύτερη από την υπάρχουσα υποδομή με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ή να υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.(π.χ. ΕΜΒΑΔΟΝ παρασκευαστηρίου- λοιπών χώρων κ.λ.π.).
Σχεδιάγραμμα σφραγισμένο από Μηχανικό στο οποίο αποτυπώνονται ενδεικτικά τα τμήματα ώστε η ελεγκτική αρχή να διαμορφώσει άποψη της επάρκειας του συνολικού χώρου, της διάταξης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
Βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης ή επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, ενός τουλάχιστον υπευθύνου του καταστήματος ή εργαστηρίου και πρόβλεψη ώστε όλοι οι χειριστές τροφίμων να είναι εκπαιδευμένοι και να διαθέτουν θεωρημένο ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ .

Οι Αρχές Μας

  • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

  • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

  • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

  • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

  • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.