Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

3ος κύκλος Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που ανακοινώθηκε από το υπουργείο ότι θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2020 αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα παρέχοντας κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα επιδοτώντας μέχρι και το 85% του κόστους των εργασιών, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και ενέργεια. Στα βασικά ποσοστά επιδότησης προστίθενται COVID -19 premium για το 2020-2021 +10% στην βασική επιχορήγηση και ενεργειακή επιχορήγηση +10% ως ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων κλάσης Ζ/Η σε ενεργειακή κλάση Β Ως στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των κατοικιών και η ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση των κύριων ενεργοβόρων προβλημάτων που αντιστοιχούν στα θέματα:

 • Της μερικής ή παντελούς έλλειψης θερμομόνωσης
 • Της χρήσης παλαιάς τεχνολογίας κουφωμάτων όπου αποτελούνται από πλαίσια και μονούς υαλοπίνακες
 • Της ελλιπούς ηλιοπροστασίας
 • Τη μη αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού της χώρας
 • Και ιδιαίτερα την ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Επιπλέον προστίθενται εργασίες όπως εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για αυτοκατανάλωση με σύστημα αποθήκευσης, μπαταρία ηλεκτροκίνητου οχήματος και smart building somutions (εξυπνος φωτισμός, συστήματα ελέγχου ΖΝΧ, συστήματα αυτοματισμών σε ψύξη και θέρμανση κ.α.).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο εξοικονομώ:

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.

 • Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα

 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος

 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

 • Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία

 • Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν

 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.