Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

3ος κύκλος Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που ανακοινώθηκε από το υπουργείο ότι θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2020 αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα παρέχοντας κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα επιδοτώντας μέχρι και το 85% του κόστους των εργασιών, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και ενέργεια. Στα βασικά ποσοστά επιδότησης προστίθενται COVID -19 premium για το 2020-2021 +10% στην βασική επιχορήγηση και ενεργειακή επιχορήγηση +10% ως ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων κλάσης Ζ/Η σε ενεργειακή κλάση Β Ως στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των κατοικιών και η ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση των κύριων ενεργοβόρων προβλημάτων που αντιστοιχούν στα θέματα:

 • Της μερικής ή παντελούς έλλειψης θερμομόνωσης
 • Της χρήσης παλαιάς τεχνολογίας κουφωμάτων όπου αποτελούνται από πλαίσια και μονούς υαλοπίνακες
 • Της ελλιπούς ηλιοπροστασίας
 • Τη μη αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού της χώρας
 • Και ιδιαίτερα την ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Επιπλέον προστίθενται εργασίες όπως εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για αυτοκατανάλωση με σύστημα αποθήκευσης, μπαταρία ηλεκτροκίνητου οχήματος και smart building somutions (εξυπνος φωτισμός, συστήματα ελέγχου ΖΝΧ, συστήματα αυτοματισμών σε ψύξη και θέρμανση κ.α.).

Τι εργασίες Περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

– Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

– Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

– Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

– Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Επιπλέον προστίθενται εργασίες όπως εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για αυτοκατανάλωση με σύστημα αποθήκευσης, μπαταρία ηλεκτροκίνητου οχήματος και smart building somutions (εξυπνος φωτισμός, συστήματα ελέγχου ΖΝΧ, συστήματα αυτοματισμών σε ψύξη και θέρμανση κ.α.).

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

 • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% (kWh/m2) για τις κατηγορίες 1 και 2

 • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% (kWh/m2) για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.

Σημαντικές παρατηρήσεις επί των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον:

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία.

Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτιριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).

Σύστημα με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Τι επιδότηση δικαιούνται με βάση το εισόδημα

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» υπολογίζονται  με βάση τα οικονομικά κριτήρια του ενδιαφερόμενου. Μπορεί να επιτευχθεί επιδότηση έως και 85% για τις δαπάνες εργασιών όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι έως 1,2€/εξοικονομούμενη κιλοβατόρα/τ.μ. με το ανώτατο όριο ύψους να είναι της τάξης των 50.000 ευρώ στις κατοικίες.

Το ποσοστό επιχορήγησης κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Στα βασικά ποσοστά επιδότησης προστίθενται COVID -19 premium για το 2020-2021 +10% στην βασική επιχορήγηση και ενεργειακή επιχορήγηση +10% ως ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων κλάσης Ζ/Η σε ενεργειακή κλάση Β . Δηλαδή όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερη είναι το ποσοστό επιδότησης και ξεκινά από το 55%  με ανώτατο όρια επιχορήγησης το 85%.

Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Όπως αναφέρει σχετικό ενημερωτικό του υπουργείου, στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

– Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.

– Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και η ομάδα μας θα αναλάβει:

 • Την ενημέρωση σας (σύμβουλος έργου).
 • Όλα τα διαδικαστικά θέματα (σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας).
 • Θα διενεργήσει την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράψει τις παρεμβάσεις εκείνες που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
 • Θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και θα αναλάβει τη μετέπειτα τεχνική και ενεργειακή υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε.

Η λήψη του δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

Ναι, εάν η κατοικία σας μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία.

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η πολυκατοικία (το σύνολο των διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικία) και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Θα πρέπει επίσης κάθε κατοικία να:

 • Φέρει οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό έγγραφο ή έγγραφο εξαίρεσης από κατεδάφιση
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, επιλέξιμη θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

Όχι, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με εισόδημα εώς και 90.000€ ατομικό ή 120.000€ οικογενειακό με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης στην κατηγορία αυτή να είναι 55%  .

Μόνο στην περίπτωση που νομιμοποιηθεί. Το πρόγραμμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση τη νομιμότητα του ακινήτου. Θα πρέπει να προηγηθεί νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου. Οι μηχανικοί μας θα αναλάβουν να νομιμοποιήσουν το κτίριο σας και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας.

Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και της δαπάνης του συμβούλου έργου, καλύπτεται από το πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ενεργειακού στόχου που τίθενται σε αυτή.

Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι έως 1,2€/εξοικονομούμενη κιλοβατόρα/τ.μ. με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 50.000 ευρώ.

Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον της επιδότησης που δίνεται για τις εργασίες. Καλύπτεται στο 100% από το πρόγραμμα εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Όχι, το κόστος του σύμβουλου έργου είναι επιπλέον των χρημάτων που δίνονται για τις εργασίες και καλύπτεται στο 100% από το πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο εξοικονομώ:

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.

 • Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα

 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος

 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

 • Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία

 • Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν

 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.