Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

Μελέτες

Η τεχνική εταιρία Promec αναλαμβάνει την εκπόνηση, με συνέπεια και άριστη τεχνική γνώση, κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, τόσο για κατοικίες, όσο και για βιομηχανικά – επαγγελματικά κτίρια.

Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογική Μελέτη

Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων)

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας

Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Μελέτες Θέρμανσης

Μελέτες Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Επίσης, Αναλαμβάνουμε:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και εκπονεί πλήρη κάλυψη του ακινήτου σας από ένα δωμάτιο έως μια πολυκατοικία σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό.

Από τη μελέτη έως και την κατασκευή σύγχρονων συστημάτων, δίνοντας τις οικονομικότερες λύσεις κατασκευαστικά και ταυτόχρονα τις πιο αποδοτικές λειτουργικά, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε πελάτη. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να πετύχει την ιδανική θερμοκρασία με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

 • Κυκλοφοριακές μελέτες πόλεων και τουριστικών περιοχών
 • Σχεδιασμός και κατασκευή κυκλοφοριακών συνδέσεων, κόμβων εισόδων εξόδων και σήμανσης
 • Μελέτες οδικής ασφάλειας
 • Μελέτες οδικών και αστικών αναπλάσεων
 •  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
 •  Ανανεώσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
 •  Μελετών για τη χορήγηση Αδειών Χρήσης Νερού για γεωτρήσεις.
 •  Μελετών για τη χορήγηση Αδειών Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.
 •  Έρευνας βέλτιστης χωροθέτησης του έργου.
 •  Κτιριακών εγκαταστάσεων και Ξενοδοχείων
 •  Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 •  Αιολικών πάρκων και ΑΠΕ
 •  Μελέτες υγρών αποβλήτων – Αποχέτευσης – Βιολογικών
 •  Σύνθετων και μεγάλων εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια, πάρκων)

Η Promec αναλαμβάνει την άρτια μελέτη κάθε είδους υδραυλικής εγκατάστασης, αποχετευτικού δικτύου και συστήματος θέρμανσης.

Κάθε Η/Μ μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

Επιλέγοντας το γραφείο μας, τα έργα σας αποκτούν μία υψηλή προστιθέμενη αξία, αφού φροντίζουμε πάντα να σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη οικονομική, τεχνική, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης