Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

Πιστοποιητικά ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ)

Κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τη νομοθεσία, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εξοπλισμού και των ανθρώπων. Η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, απαιτείται επίσης, όταν ζητείται επαύξηση ισχύος, αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό και όταν γίνεται μία παρέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ αλλά και να βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση λειτουργεί με ασφάλεια προς τον καταναλωτή.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μας, θα φροντίσουν για τον αναγκαίο έλεγχο της εγκατάστασής σας και την έκδοση του πιστοποιητικού στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ. Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) απο τη ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ)

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ζητείται από το ΔΕΔΔΗΕ όταν:

 • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό του προμηθευτή (π.χ. της Δ.Ε.Η) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή προμηθευτή (π.χ. να φύγει από τη ΔΕΗ) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παροχή του (π.χ. επαύξηση) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ηλεκτροδοτείται εργοταξιακή παροχή
 • ολοκληρώνεται κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη
 • ολοκληρώνεται η επέκταση ή η τροποποίηση κάποιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 11500 (ή στο 2106967500 από εξωτερικό) και να σας ενημερώσουν αν είναι σε ισχύ το προηγούμενο Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • Όταν οι πελάτες ζητούν αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχουν λήξει τα πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ).
 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ).
 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής ΔΕΔΔΗΕ (Δ.Ε.Η.)

Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα αποτελείται από:

– Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη- Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
– Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
– Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
– Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
– Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων

Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού της ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) , αρκεί να μας το ζητήσετε στο 2381051111 ή στο 6934277140. Άμεσα, το Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) για το ακίνητό σας έρχεται στην πόρτα σας.

Και στις 365 μέρες του χρόνου, στη διάθεσή σας!

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.